Ράτσες Καναρινιών

Τα καναρίνια γενικά χωρίζονται σε τρεις κύριες ομάδες (ως προς τη ράτσα):


 1. Καναρίνια Χρώματος (εκτρέφονται για τις μεταλλάξεις στο χρώμα τους κόκκινα-κίτρινα-λευκά κανάρια, καναρίνια μωσαικού, κλπ.) 
 


 
2. Καναρίνια Τύπου (που εκτρέφονται για το σχήμα και τη εμφάνησή τους: καναρίνια Border, καναρίνια Lizard, καναρίνια Fife Fancy, καναρίνια Crested , καναρίνια Gloster, καναρίνια Norwich, καναρίνια Lancashire, καναρίνια Yorkshire, καναρίνια Σγουρά κλπ.) 
Gloster (corona)

Yorkshire
Σγουρό Paduan

   
   
   
   
3. Καναρίνια Φωνής (που εκτρέφονται για τη φωνή και το τραγούδι τους: Ισπανικό καναρίνι Timbrado, καναρίνια Hartz Roller, καναρίνια Waterslagger γνωστά ως «Malinois»).

Κάντε κλίκ στο όνομα κάθε είδους καναρινιού φωνής στις παρακάτω φωτογραφίες, για να ακούσετε το τραγούδι του.
TimbradoHartz Roller
 
Waterslagger Malinois
   
Στις παρακάτω αφίσες μπορείτε να δείτε τις περισσότερες ράτσες καναρινιών (τύπου και χρώματος):

Καναρίνια τύπου
Καναρίνια χρώματος
Καναρίνια χρώματος