Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Τimbrado Español - Βραβεία

 
2016
2ος Παννελήνιος Ομοσπονδιακός Διαγωνισμός
καναρινιών φωνής 
Τimbrado Español Original
ΕΛΙΤ-ΠΟΟ
Κριτές:  - κ. David Buenavida Gaspar
            - κ. José Luis Luengo Garcia
         - κ. Jaime Pizarro Pintado 
 
 Δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχα ως δόκιμος κριτής, τα τιμπράδος μου αξιολογήθηκαν εκτός συναγωνισμού και εκτός βραβείων, αποσπώντας ωστόσο υψηλές βαθμολογίες τα περισσότερα Α κατηγορίας 86-90 βαθμούς.
---------------------------


http://elit-timbrado.gr/diagwnismoi/4th_concurso_elit.html 

2016
4ος Διαγωνισμός καναρινιών φωνής 
Τimbrado Español  
ΕΛΙΤ
Κριτής Alberto Acedo Rodriguez

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχα την εξής διάκριση:

3ος στην κατηγορία Τετράδες με 352 βαθμούς 
(δεν υπήρχε άλλη κατηγορία στο διαγωνισμό)

 
  

 

---------------------------


http://elit-timbrado.gr/diagwnismoi/1os_timbrado_fpo2015.html
2015
1ος Παννελήνιος Ομοσπονδιακός Διαγωνισμός
καναρινιών φωνής 
Τimbrado Español  
ΕΛΙΤ-ΠΟΟ
Κριτές κ. Francisco Nicolás San José     
κ. Juan Sánchez Sánchez

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχα τις εξής διακρίσεις:

Βραβείο Καλύτερου Εκτροφέα (10 υψηλότερες βαθμολογίες στο διαγωνισμό) 

και την εξής κατάταξη:
9ος στην κατηγορία Μονά με 89 βαθμούς
6ος στην κατηγορία Τετράδες με 339 βαθμούς

 

 
  


 ---------------------------

 
http://elit-timbrado.gr/diagwnismoi/2os_diagwn_elit_timbrado_2015.html 


2015
2ος Διαγωνισμός καναρινιών φωνής 
Τimbrado Español  
ΕΛΙΤ
Κριτής Luis Gil Gonzalez
Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχα την εξής κατάταξη:

10ος στην κατηγορία Μονά με 89 βαθμούς
6ος στην κατηγορία Τετράδες με 358 βαθμούς

 ---------------------------

 

http://elit-timbrado.gr/diagwnismoi/1_diagwnismos_elit_timbrado.html 


2014
1ος Διαγωνισμός καναρινιών φωνής 
Τimbrado Español  
ΕΛΙΤ
Κριτής Alberto Acedo Rodriguez
Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχα τις εξής διακρίσεις:

1ος στην κατηγορία Μονά με 88 βαθμούς
3ος στην κατηγορία Τετράδες με 350 βαθμούς
 
  ---------------------------


2012 
6ος Διαγωνισμός καναρινιών φωνής Τimbrado Español  
ΕΛΣΥΤΙ
Κριτής Luis Gil Gonzalez

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό η καλύτερη τετράδα μου συγκέντρωσε 376 βαθμούς